top of page

Svět v roce ZEMSKÉHO (HLINĚNÉHO) PSA

15. února ve 23:00 hodin přichází Rok Zemského Psa.

Naše země se dostává v roce PSA do mimořádného postavení. ZEMĚ, vůdčí aktivní prvek, znamená střed a také střední Evropu. ZEMĚ se snaží dostat všechno pod kontrolu, vyzývá k návratu do harmonie. Iniciuje řadu změn, které se ale následně pokouší sprovodit ze světa, protože ji hodně vyčerpávají. Letos jí bude sekundovat představitel Nebes, militantní PES. Doufejme, že realita ZEMĚ jeho bojovnost převáží. Očekávat můžeme soucitný pohled, ale předpokládejme spíš značně tvrdé zacházení. Jedna z nejstarších knih světa, Kniha proměn nás upozorňuje: NEBE a ZEMĚ jsou bez blahovůle, deset tisíc bytostí jsou pro ně věchtoví psi. Když si uvědomíme, že deset tisíc bytostí jsme my a věchtové psi, které házeli Číňané do řek, pak bude na místě veliká ostražitost. A hlavně pravdivost, PES nesnáší podvody.

Vliv roku ZEMSKÉHO PSA na ostatní vládce čínského zodiaku

Tento rok se bude výtečně dařit zrozencům Tygra a Koně. Spolu tvoří úžasný triumvirát. Tygr dodá dravost, Kůň nadšení a Pes precizní realizaci. Jako spojenci jsou nepřekonatelní.

Vynikající a objevný rok čeká také Zajíce, Buvoly. Tato znamení jsou loajální a bojovná, stálá a odhodlaná, pevná ve svých názorech.

Poměrně dobrý rok čeká Hady a Vepře.

Smíšený až obtížný rok mohou očekávat zrozenci Draka, Kozy, Opice, nebo Kohouta.

Krysa bude svou aktivitou Psovi trnem v oku. Bude se snažit ji sekýrovat a to si Krysa nenechá líbit. Ostré konflikty mohou gradovat v obapolnou agresi. Měla by si dát pozor, aby ji Pes nevyprovokoval k chybám.

Buvol si opět může v klidu oddychnout. Pokud na sebe nebude příliš upozorňovat, Pes ho nechá žít.

Tygr to bude mít jednoduché, jako vždy nebude své okolí brát na vědomí. A hlavně – PES ho aspektuje a dává mu najevo svou podporu.

Zajíc si získal respekt Psa svou urputnou snahou o dokonalou noru. Měl by ale trochu ubrat a netlačit na pilu, ne vždy je silové řešení to nejlepší.

Drak si tento rok za klobouček nedá. Pes mu bude všude předhazovat naivitu, bude mu vracet doklady k doplnění, všemožně mu bude dávat najevo svou nadřazenost.

Had může mít opět velkou výhodu, Pes bývá Intelektuálním Hadem často fascinován a dovoluje mu téměř všechno. Problémem se ale může stát introvertnost Hada. Nemluvný Pes nemusí pochopit Hadovy náznaky a Had se může dostat do komunikačních potíží.

Kůň má kliku. Spolu s Tygrem a se Psem tvoří nerozlučný triumvirát. Jen to ho zachraňuje před přísným zrakem PSA – soudce, detaily Koních aktivit, které dostane do ruky,

budou totiž postrádat značnou část zásadních údajů.

Koza se příliš radovat nebude. Krásymilovný romantický vláce bude zavalen formuláři a oběžníky a pokud se bude chtít vzepřít, Pes se pokusí ji zadupat do země a utopit ji

v drobných chybách.

Opice bude v pohodě, pokud se jí bude dařit setrvávat v nadhledu, a to ve velmi silném nadhledu. Opice je nejschopnějším vládcem čínského zvěrokruhu, když se nedostane do tlaků

a stresů a Psova pravidla skousne jen stěží.

Kohout se svou pečlivostí a vnímáním detailů bude Psovi nadhazovat nejúčinnější řešení problémů, a to se Psovi vůbec líbit nebude. Kohoutovi se zase nebudou líbit vyceněné

zuby.

Pes by měl vzít v úvahu své schopnosti a sílu. Stanoví si mimořádně obtížné cíle. A zvládnout ve dvanácti měsících resty dvanácti let vlády ostatních vládců nemusí být reálné.

Vepř se nezastaví ještě víc než v roce minulém. Pes na něho spoléhá, Vepřovy pomoci bude potřeba na mnoha frontách. Soukromý život bude postaven trochu mimo, a to se rodině příliš hodit nebude. Vepř bude mít problémy nastavit vše tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Když se mu to nepodaří, bude mít na všech frontách peklo.

Vztahy

Ve vztazích se jako ve všech aspektech našeho světa projeví doznívání ohnivých let, takže budeme vnímat vztahy kolem nás velmi citlivě až alergicky, zásadní roli bude hrát i sex. I sem vstoupí nahá nepřikrášlená realita Země a růžové brýle už budou minulostí. Tím, že všechno vidíme ostřeji, často nám může připadat, že své okolí nepoznáváme, že se chová úplně jinak, než jindy.

A určitě bychom měli oprášit takt, ohleduplnost. Nadšení, které nám umožňovalo prakticky cokoli v minulých letech, přestává být omluvou pro hrubost, vulgaritu, nevychovanost. Pes dává přednost disciplinovanému světu. Velmi mu na něm záleží, chrání si ho, pečuje o něj a hodně zvažuje, koho do něj pustí. Pokud se nechceme ocitnout na okraji společnosti, měli bychom se zamyslet nad oblíbeným úslovím našich předků: „Vyřčené slovo ani pěti páry koní zpět nedostaneš.“

Nezapomeňme, že naše vztahy nekončí u lidí. Naše okolí se skládá z přírody živé i neživé, z času i prostoru! Ať se nám to bude líbit nebo ne, budeme se muset zabývat věcmi, které možná s lidmi souvisí pouze okrajově, ale i toto okrajové spojení vstoupí do našeho života jako předmět k zamyšlení nebo dokonce závažný problém. Stále více se budeme setkávat s pojmy voda, vzduch, skály, řeky… Živelné katastrofy nám to připomínají často velmi důrazně.

Politika

Jednoduché nebudou tento rok situace na úřadech a v politice. Vítězem všech potyček v tomto roce bude ten, kdo bude schopen reagovat klidně, otevřeně a přiměřeně, přijme realitu. K Ohni patří přirozená autorita, halasit „To je ale moje právo“ je neúčinné doma, stejně jako v záři televizních reflektorů. Politici by si měli hodně promyslet svůj směr a prezentování svých postojů. Pomalý, klidný přístup podložený argumenty, výpočty, dokumenty, to je pro příští dny cesta k vítězství. Cokoli jiného může proměnit pevnou Zemi ve zrádnou bažinu. Měnit směr či argumenty každých deset minut bude pro Zemi zcela nepřijatelné. Takže v diplomatickém kufříku dnešních politiků by měl být přepečlivě složen šarm, vtip a důsledně vybírané a kvalitně podložené argumenty.

Povolání

Dopředu nás budou posunovat neobvyklé myšlenky, často se budou vázat na souvislosti, vztahy. Bude hodně důležité svou pozici ustát, nenechat se zviklat okolím. Čím nepravděpodobnější řešení navrhneme, tím větší odezvu (a samozřejmě pravděpodobně i negativní) můžeme očekávat. V povolání letos uspějí ti, kteří zvládnou ustát nejen své okolí, ale hlavně sami sebe.

Hodně exponováni budou ještě letos lékaři a veterináři. Budou postaveni před problémy, se kterými se příliš často nesetkávají. Už minulá léta jsme bili na poplach kvůli infekcím. Epidemie lidských nemocí se týkaly jen malých lokalit, a ne tak tragických, i když často zvláštních chorob. Epidemie žloutenky jen potvrdila naše doporučení věnovat čistotě pozornost ve větší míře, než je u nás obvyklé. Letos nás čeká totéž, nárůst infekcí – i tentokrát velmi netradičních a dost možná i značně nebezpečných. Nejproblémovější měsíce pro infekce jsou duben, červenec a říjen, v tyto měsíce je náš organizmus nejvnímavější.

Poměrně zajímavá situace na finančních trzích bude pokračovat. Realita Země bude odhalovat nadhodnocené akcie, řada podniků – i světoznámých – se náhle bude jevit ve zcela jiném světle než v předchozích letech. Možná to zní zvláštně, ale otřesy na finančních trzích jsou opravdu cestou ke stabilizaci. Finanční a hospodářské trhy předběhnou politiky.

Katastrofy a nepříjemnosti

V minulých letech nám Oheň ukázal, co umí, a v příštím roce se své výsady panovat jen tak nevzdá, takže požárům ještě neodzvonilo. Oproti rozčilené Zemi ale může být Oheň pouhý krotký beránek. Otřesy Země nejsou určitě nic, co by se nám nějak extra zamlouvalo. Radovat se ze života by se tak mohly sopky.

Velkým problémem roku 2018 bude tíha, kterou nám přináší vláda Země. Je s ní spojená těžká únava, nechuť do jakékoli činnosti, nevůle žít. Řada z nás bude dokonce volit odborné vyšetření, zda se nejedná o nějaký větší zdravotní problém.

Váhavost a nerozhodnost, které nám bude Země ordinovat, nepřispějí k pohodě a mohou doslova podkopat naše zdraví. A zdravotní dopady budou mířit hlavně na tlusté střevo a konečník. Problémy těchto orgánů často nesouvisejí se špatnými stravovacími návyky, ale právě s neschopností říct: „Ne, to se mi nelíbí, tudy cesta nevede.“Nedokážeme-li se zvládnout, hrozí nám opravdové ztroskotání.

Psychika bude obecně mimořádně namáhaná a rozhodně můžeme očekávat okamžiky, kdy nám bude opravdu ouvej. Rozhodně bychom měli příští rok dbát víc než jindy na správnou životosprávu a nejen stravu, zejména psychické „dietní chyby“ se nám mohou šeredně vymstít. Určitě bychom měli zajistit našemu žaludku při jídle klid a sezení, nejlépe i dostatek času na trávení.

Chraňte si kosti!

Všechno, co můžeme udělat pro to, aby naše kosti méně úpěly pod nadvládou energií, devastujících naše kosti, bude jen střípkem jejich potřebnosti. Kosti navíc nemusejí srůstat, špatně bude fungovat mineralizace, a to se bude projevovat nejen na zhoršené hojivosti traumatických poranění kostí, zhorší se ale i artróza a problémy můžeme mít i s artritidou.

Obecně bychom mohli shrnout energetické zátěže na živé organizmy takto:

sníží se možnost hnisání a komplikací při stavech, které neodpovídají běžnému životu,sníží se nakažlivost virů a bakterií a napadení plísněmi,zvýší se nápor na naši psychiku,zvýší se hormonální labilita,zlepší se hojivost tkání.

(Čerpáno z materiálu Rok Hliněného, (Zemského) Psa, Horoskopy starých čínských mistrů pro rok 2018, Eva Joachymová)

Comments


bottom of page