top of page

Vítejte v roce kohouta

Šťastný nový rok 4715, rok Ohnivého Kohouta, do kterého jsme vstoupili v pátek, 27. ledna 2017 ve 23:00 hodin.


Rok Ohnivého Kohouta bude tvrdě klást otázky smyslu existence, správnosti našich kroků, logiky opatření. Kombinace letošního prvku Ohně s dalším silně zastoupeným prvkem Kovu Kohouta vytváří energetickou nerovnováhu, která se bude projevovat napětím, nesourodostí situací. Není proto příliš vhodný ke změnám. Ovšem síla Ohně a smysl pro detail může připravené projekty posunout výrazně kupředu. Rok Kohouta symbolizuje vítězství a úspěchy, kterých bude dosaženo díky píli, trpělivosti a tvrdé práci, často bude ale o úspěchu naopak rozhodovat barevné peří. Nejlepší čas pro případné začátky nových projektů bude na podzim roku Ohnivého Kohouta, kdy Kohout bude vládnout i měsíci (cca září).


Ohnivý Kohout má jednoznačné vůdčí a organizátorské schopnosti, je nesmírně cílevědomý a v práci projevuje nadprůměrnou výkonnost. Díky své přímočarosti a průraznosti většinou dosáhne svých cílů, většinou je však až příliš přímý a nebere ohledy na pocity lidí kolem sebe, čeká nás pravděpodobně nejbezohlednější rok dvanáctiletí Země, která by nás naopak měla zahrnout empatií a kontemplací. Oheň bude Kohouta rozpumpovávat k nevšedním výkonům, proto rok bude intenzivní a mocný. V roce Kohouta budou sklízet úspěchy ti, kteří budou uznávat základní kohoutí zásady, tedy budou se držet tvrdé práce, rodinných hodnot a prvotřídních výkonů, Oheň ovšem bude Kohouta nabádat, aby základním kritériem úspěšnosti bylo barevné peří a všeobecná známost. Kohout je hodně formální, měli bychom si to uvědomit při jednání s úřady, ať už se jedná o celkovou prezentaci či náš oděv. Přirozeností Kohouta je Kov a letošní spojení s Ohněm pro něj nebude jednoduché. Podívejme se na jeho základní vlastnosti:

„Je považován za nejjinovější Zvíře zvěrokruhu, neboť neustálým předváděním svého pestrého peří a oslňováním slepic, vydává daleko víc energie, než je schopen přijmout. Proto ho pak občas přepadají výrazné únavy. Jeho jemná krása a schopnost jít za svým cílem navíc často velmi trpí nedostatkem ocenění. Kohout je krajně dobrosrdečný, ale cítí-li se nedoceněn, bývá mnohdy brutální a agresivní. Říká, co si myslí tak, jak mu to projde hlavou bez zastírání, diplomatického změkčení. Tím může lidi, kteří tuto upřímnost nepochopí, hluboce ranit a dotknout se jich. Tato prostoduchost prozrazuje jeho egoismus, pocity druhých jsou Kohoutovi naprosto lhostejné. Přesto chce být každý Kohout vážen a uznáván. Má sklon nápadně se oblékat a jednat, nicméně v jádru své povahy je silně konzervativní. Domnívá se, že je vždy v právu, těžko důvěřuje a většinou spoléhá sám na sebe. Často se vydává za dobrodruha, ale není tomu tak. Je vychloubačný a blýská se příhodami, jež ve skutečnosti neprožil. To se mu daří lépe ve velké společnosti než v malém kruhu, oslnivý společník se doma stává nemluvným morousem. Kohout je také velice pilný. Chce dokázat více, než je schopen a někdy se chápe věcí, jež jsou nad jeho možnosti.“

Oheň dodá Kohoutovi sílu, měl by být schopen zvládnout daleko víc. Oheň ho ale také může víc ponoukat k agresivitě, když bude mít pocit, že se mu nedostává dostatečného uznání. A často se bude naplňovat charakteristika: „Chce dokázat více, než je schopen a někdy se chápe věcí, jež jsou nad jeho možnosti“.

Tento rok se bude výtečně dařit zrozencům Draka. Vynikající a objevný rok čeká také Kohouty, Hady a Buvoly. Všechna tato znamení jsou loajální a bojovná, stálá a odhodlaná, pevná ve svých názorech.

Poměrně dobrý rok čeká Tygry a Krysy. Neutrální či smíšený rok mohou očekávat zrozenci Opice, Kozy nebo Vepře. Obtížný rok však čeká Koně, Zajíce a Psy.


Rok 2017 pro jednotlivá znamení

Krysa bude opět ve svém živlu. Rozený manipulátor bude využívat plejády slov ke získání prioritního a neohrozitelného postavení. Nicméně říznost Ohnivého Kohouta ji často zaskočí.

Buvol si po několika letech může oddychnout. Kohout mu neubližuje, ani nepřekáží. Pomalosti Buvola ovšem bude vadit neobvykle ohnivá Kohoutova činorodost.

Tygr to bude mít jednoduché, jako vždy nebude své okolí brát na vědomí. I Tygra by ovšem Kohout dokázal klepnout přes prsty, pokud by se příliš rozjel.

Zajíc bude značně nervózní. Jasně cítí napětí kolem nory. A to, že sám nemůže zasáhnout, ho vůbec neuklidní. Bude potřebovat vložit do dění kolem sebe pravidla hry.

Drak – poctivého, velkorysého a přímého Draka bude rozčilovat Kohoutovo čepejření a nakrucování, ve své dobrotivosti a naivnosti ovšem Kohouta v jeho aktivitách podpoří.

Had může mít opět velkou výhodu, Kohout bývá Intelektuálním Hadem často fascinován a dovoluje mu téměř všechno. Problémem se ale může stát introvertnost Hada,

která spolu s vnitřním Chladem roku může v Hadovi vytvořit velmi nehostinné, až depresivní klima.

Kůň nebere na vědomí téměř nic, ovšem v letošním roce hrozí, že si ho Kohout podá a bude mu číst levity. Detaily Koních aktivit, které Kohout dostane do ruky, budou totiž postrádat značnou část zásadních údajů, a to se Kohoutovi zamlouvat vůbec nemusí.

Koza by se měla držet svých nejsilnějších stránek – empatie a smyslu pro krásno, ale měla by si také uvědomit, že svět potřebuje kromě krásna i ošklivo. Kohout si nebude brát servítky, aby ji na to upozornil.

Opice bude v pohodě, pokud se jí bude dařit setrvávat v nadhledu. Opice je nejschopnějším vládcem čínského zvěrokruhu, pokud se nedostane do tlaků a stresů a Kohoutovo nápadné předvádění diplomacie bude jejímu opičení víc než vyhovovat.

Kohout se svou pečlivostí a vnímáním detailů vkládá do našeho života momenty, které bychom raději odsunuli do nedohledna, ale proklamace principů k životu prostě patří. Oheň dodá Kohoutovi zanícení a vášeň, jeho měsíc by tak měl vládu roku korunovat významným úspěchem. Čas vlády Kohouta se tak může stát mimořádně zajímavým a inspirativním – a nejen pro Kohouty.

Pes na tom bude hůř. Na rozdíl od čepýření Kohouta opravdu ví, jak na to, ale Kohout dává občas přednost roztomilosti, šarmu a vtipu, nikoli preciznosti analýzy a proveditelnosti Psem navržených opatření. Letos by ale měl vydržet, příští rok si za své vlády vše pořádně okočíruje.

Vepř se příliš nezastaví. Jeho pomoci bude potřeba na mnoha frontách, soukromý život bude postaven trochu mimo, a to se rodině příliš hodit nebude. Měl by si ale uvědomit, že jeho největší síla je ve WU WEI, konej nekonáním. Žádný spěch, žádné tlačení na pilu, nikdo nezvládne to, co klidný, inteligentní a rozhodný hlas Vepře.


Počasí v roce 2017

LEDEN 2017

Počátek měsíce by měl být chladnější s částečným oteplením koncem první dekády. Po mírném ochlazení na počátku druhé dekády bychom se mohli dočkat sněhové nadílky. Ovšem koncem druhé dekády by se ale mělo hodně oteplit, a to se sněhu moc nezamlouvá. Výrazné chladno by nás mělo zaskočit až na počátku třetí dekády, ale konec měsíce by měl být opět teplejší.

ÚNOR 2017

Únor by neměl přinést velké výkyvy. Po ochlazení na počátku měsíce slibuje nepříliš výrazné oteplení na počátku druhé dekády. Kolem poloviny druhé dekády by se mohlo opět ochladit a opět by mohlo trochu víc nasněžit. Kolem 25. by se mohlo trochu oteplit, ale tentokrát by to mohl sníh přežít.

BŘEZEN 2017

Zato březen si pro nás připravil pouze výkyvy. Po nepříliš veselém, chladném a vlhkém počátku měsíce by se mělo ke konci první dekády oteplit, abychom vzápětí kolem 15. čelili protivnému chladu a možná i mrazu, ovšem kolem 20. Už bychom měli obléknout podkolenky a trička a vyrazit k vodě. Ta se ovšem po 25. možná ještě pokryje slabým ledem – a hlavně hrozí velká voda, oteplení po 20. může přinést tání sněhů.

DUBEN 2017

Duben nás sice naláká počátečním oteplení, celkově nám ale slibuje vítr a jenom vítr. Jinak bude počasí skutečně dubnové, koncem první dekády mírné ochlazení, po počátku druhé dekády oteplení, po pár dnech zase počasí nic moc až do zhruba 25, a ani potom to žádná sláva nebude.

KVĚTEN 2017

Květen by měl být opět větrný, vítr by ale aspoň mohl být teplejší. Začátek měsíce se příliš nevyznamená, ke konci první dekády by se ale mělo udělat slušné teplo. Na počátku druhé dekády se mírně ochladí, ovšem přelom druhé a třetí dekády by se měl skvět přímo v letní pohodě, abychom ale kolem 25. vytáhli teplé šály a kabáty. A na závěr měsíce nám květen slibuje další příležitost předvést plavky nejen ve vyhřívaných bazénech krytých plováren.

ČERVEN 2017

Červen zase musí mít něco zvláštního. Celkově by se mělo jednat o velmi teplý měsíc, a na přelomu května a června bychom to měli pocítit. Kolem 5. by se mělo ochladit a zlepšení by nám měla přinést druhá dekáda, kolem 15. by ale mělo dojít ke krátkodobému prudkému ochlazení. Zbytek měsíce ani chladno, ale ani supervedra neslibuje.

ČERVENEC 2017

Jako měsíc by červenec měl být nadprůměrně teplý. Přelom měsíce až tak úplně ne, ale už kolem 5. by se teplota měla vyhoupnout docela slušně. Kolem 15. to vypadá na pár dní trochu chladnějších a zásadní problém přinese přelom druhé a třetí dekády – čeká nás každoroční kumulace energie Tepla a letos ještě větší než jiné roky. Většinou to znamená, že Univerzum zasáhne a teplota se ochladí obvykle o zhruba 10 stupňů. My bychom si ale měli dát pozor, na nás navzdory ochlazení působí účinky Horka. Kolem 25. by se mělo výrazněji ochladit, ale konec měsíce je už zase ve znamení velmi letních teplot.

SRPEN 2017

Srpen by už teplotně příliš vyčnívat neměl. Počátek srpna by měl být spíš chladnější a deštivější, přelom první a druhé dekády by měl být trochu teplejší kolem 15. zase chladnější a

pak už by se teplota měla pohybovat v nevelkých výkyvech v podstatě průměrných teplotách.

ZÁŘÍ 2017

Září slibuje výkyvů víc. Kolem 5. bychom se měli vrátit do parného léta, a po krátkém ochlazení kolem12. bychom se opět měli smažit v horkých dnech. Několik dnů tropů by ale měl vystřídat prudký pokles teplot kolem 24. Závěrem měsíce by si ale léto mělo vybrat ještě několik báječných dní.

ŘÍJEN 2017

Začátek října neslibuje nic moc, ale konec první dekády by nám měl nadělit krásné babí léto. Kolem 12. by se mělo dost ochladit, a pak už bude počasí hodně podzimní.

LISTOPAD 2017

Zato listopad si nějak popletl sezóny. Hned na počátku měsíce by měl teploměr vyskočit na velmi příjemné teploty a kolem 17. by se měl rozběhnout málem do léta. Zopakovat by si to měl ještě jednou ke konci měsíce. Nicméně o to budou citelnější ochlazení na při příchodu měsíce a kolem 12., hlavně kolem 22. by nám mohlo být opravdu zima.

PROSINEC 2017

Zato prosinci je zcela jasné, že patří do zimy a na počátku své vlády nám to náležitě předvede, mohlo by nasněžit. Přelom dekády by měl být vlídnější, ale kolem 12. už zase v tabulkách promodrává zima. Konec měsíce si už tak zimou jist není, předvánoční a vánoční oteplení rozhodně sníh příliš nepředpovídají. I silvestrovské ochlazení nějak dramaticky nevypadá.


Vztahy

Na vztahy opravdu pozor. Kohout miluje natřásání a do peří mu bude foukat i vánek nového, nonkonformního, netradičního, radostného, ale také povrchního, nezodpovědného, dvojjakého. Pokud budou vztahy postaveny na obapolné důvěře a na bezmezné toleranci, pak je čeká nádherný rok, plný překvapení, vzrušení, zážitků až mystických. Vztahy bez důvěry a tolerance se ale mohou sesunout jako domeček z karet, podezíravost a žárlivost se může zvětšit do obludných rozměrů.


Politika

To co platí pro samotné vztahy, platí samozřejmě i pro politiku. Určitě se nemusíme obávat korektních vystoupení, daleko pravděpodobnější jsou plamenná vystoupení, ne vždy založená na pravdivých faktech. Kohout miluje natřásání a do peří mu bude foukat i vánek nového, nonkonformního, netradičního, radostného, ale také povrchního, nezodpovědného, dvojjakého a vztahy bez důvěry a tolerance se i na mezinárodní úrovni mohou sesunout jako domeček z karet, podezíravost se může zvětšit do obludných rozměrů. Bulvár si s okurkovou sezónou hlavu trápit nemusí, naopak bude muset zvažovat, který skandál je skandálovitější. Na volby se můžeme opravdu těšit. Dobrou kartu si svým narozením vylosoval Adrej Babiš. Je zrozencem Dřevěného Koně, Kohouta a Kondora, těžko bude k zastavení. Zato Bohuslav Sobotka se s podporou příliš nesetká, daleko lépe na tom bude Pavel Bělobrádek a Tomio Okamura. Slušně by se mohlo vést Miroslavu Kalouskovi, pokud by se dokázal povznést nad malichernosti, v současnosti se v nich ale utápí natolik, že jeho dravá a inteligentní Krysa nezvládne propady Opice. Petr Gazdík nebude v letošním roce příliš čitelný, zato Petr Fiala by se mohl vyloupnout ze skořápky.


Věda

Vědě se bude letos dařit v hledání souvislostí, následností, nových, převratných objevů se letos asi nedočkáme. Hodně důležité bude osobní nasazení jednoho každého vědce, mimořádně důležitá bude i jeho interpretace a argumentace, rozhodně by se neměl pouštět do obhajoby svého výzkumu bez náležité dokumentace, propagace a dostatečné komunikace. Prosazovat se budou osobnosti, kolektivy vycházejí na prázdno. Obávat se můžeme skandálů, upravených „výsledků či důkazů“. Letos mají velkou šanci vědci, kteří pracují pro lokální zájmy.


Povolání

Letošní rok se bude podobat proudu řeky. Občas se rozvášní v peřejích, sem tam se zastaví v meandrech. Hodně důležité bude osobní nasazení jednoho každého, mimořádně důležitá bude i interpretace a argumentace, rozhodně by se nikdo neměl pouštět do obhajoby svého názoru bez náležité dokumentace a dostatečné komunikace.


Umění

V umění se bude letos dařit hledání souvislostí, následností, nových, převratných objevů se letos asi nedočkáme. Pozor na vztahy, jejich zobrazení letos budou působit dvojace, až nepravdivě.


Katastrofy a nepříjemnosti

S katastrofami by se letos mohl roztrhnout pytel. Nejsem si jistá, že nás uklidní fakt, že všechny katastrofy budou vyplývat z jedinečnosti lokality, z osobitosti funkce. Zemětřesení můžeme očekávat ve zlomech kůry, povodně na řekách a potocích, sesuvy půdy u příkrých svahů. Bát, opravdu bát bychom se měli ale ne katastrof samotných, ale zametání problémů pod koberec. Dobré také je, že katastrofy můžeme očekávat lokální, nikoli globální.


Sport a odpočinek

Ve sportu se bude letos dařit hlavně sportům, které jsou na daném území tradiční. Pozor na vztahy, mohou se vyhrotit, komunikace může letos působit dvojace, až nepravdivě.


Harmonie

Je trochu paradoxem hovořit zrovna v roce nepříliš stabilního Kohouta, nota bene Ohnivého, jako o roce, který by měl maximálně podpořit jedinečnost každého z nás, přímo se koupat ve zdraví a díky tomu se vznášet v harmonii. Letošní rok se bude podobat proudu řeky. Občas se rozvášní v peřejích, sem tam se zastaví v meandrech. Hodně důležité bude osobní nasazení jednoho každého, mimořádně důležitá bude i interpretace a argumentace, rozhodně by se nikdo neměl pouštět do obhajoby svého názoru bez náležité dokumentace a dostatečné komunikace. Značně důležitá je rozmanitost, určitě bychom v letošním roce neměli ořezávat aktivity, snižovat počet zaměstnanců, zmenšovat majetek.


V našem životě bychom dávat najevo rozmanitost, pozor na uzavírání se do sebe. Měli bychom si uvědomit, kdo jsme, co jsme, odkud a kam jdeme a co je našim cílem. Pětka znamená střed a také střední Evropu. Znamená to, že letošním rokem budou gradovat energie prostoru, které jsou nám vlastní. Dostáváme mimořádnou příležitost uvědomit si, co je pro nás důležité a co bychom měli pominout. V roce voleb to může být opravdu zajímavé. Pozor na to, pokud ji nevyužijeme, můžeme se dostat do situace, kdy budeme znovu cinkat klíči.


Do našeho života bychom měli zavézt trochu pokory, neměli bychom se snažit o prosazení za každou cenu a už vůbec ne za cenu bulváru. Dostane se nám několika příležitostí, kdy zazáříme jako hvězdy, ne jako rozpálená pánvička.


Čeká nás rok, který nás vybízí k uvědomění naší jedinečnosti, výlučnosti. Každý z nás je tak úžasný, že umožňuje prolínání energie Nebes a Země, tak jak se můžeme trápit depresemi a komplexy? Oblečme si barevné peří, pochvalme se před zrcadlem, jak jsme báječní a pojďme si ten skvělý rok Ohnivého Kohouta opravdu užít.

(čerpáno Rok Ohnivého Kohouta, Eva Joachymová, 2017)

Comments


bottom of page